Промяна в Бизнес Страниците от 1 септември

facebook-marketing

Facebook oпростява Страниците, като премахва някои полета в секцията „ЗА НАС“. Следните полета ще бъдат премахнати и информацията в тях ще бъде изтрита на 1 септември 2019 г. Преди това да стане, собствениците на Бизнес Страници, трябва да помислят дали да добавят тази информация към описанието или историята.

▢ Моят бизнес продава стоки или услуги онлайн.
▢ Тази страница представлява корпоративен офис или централа.