Дейност

Човек

AI

Анализ на пазара
Анализира резултати от продажби
Извършване на регулярни пазарни визити за контрол и подпомагане на работата на търговските екипи
Ефективно управление на рекламни бюджети
Договаряне на изпълнението на планираните маркетинг активности с рекламни агенции и др. доставчици на маркетинг услуги
Изработване съвместно с рекламната агенция на конкретни планове за активности за марката
Отговорност за контактите и контрола върху качеството на изпълнението на агенции и подизпълнители
Генериране на идеи и организиране на търговски промоции, презентации и други активности

Може ли изкуственият интелект да съгласува маркетингови планове, да договаря изпълнението на планирани активности с рекламни агенции и други доставчици на маркетинг услуги, да управлява процеса по дизайн и адаптиране на рекламни визии? Не. Но може ли да е ужасно полезен в работата на бранд мениджъра с възможността си да взема решения, генерирани на базата на огромно Количество данни? И още как. Изкуственият интелект за секунди отсява най-работещото сред хиляди послания, при това на индивидуално ниво, стига да е захранен с достатъчно предварителна информация. Оптимизационните процеси в рамките на една кампания също могат да бъдат осъществени от алгоритъм. Но ако тази безценна помощ не е в ръцете на опитен професионалист в сферата, който познава пазара с всичките му криволичещи маркетингови улички, то тя не означава нищо. И тук креативността, която се влага в създаването на истински въздействаща компания, е абсолютно недостижима за Al.