Ефективна SEO Оптимизация за изображенията на вашият сайт

Какво точно ще научим от тази статия?

 1. Попълване на детайлна информация за изображение;
 2. Компресиране на изображения.

Попълване на детайлна информация за изображение

Както знаем, когато решим да изпълним дадено търсене в Google по ключова думи, имаме възможност да изберем и опцията за търсене по изображения. За да се покажат нашите изображения на първи позиции, ние трябва да спазим съответно необходимите правила/методи за SEO оптимизация.

Какво представлява SEO оптимизация за изображение?

Основните параметри, които трябва съдържа едно изображение като информация за да бъде добре оптимизирано за google, са както следва: Title (заглавие на изображението), Description(описание) и Keywords(ключови думи, по които може да бъде извършено търсене).

Как да попълним тези полета и да знаем, че изображенията ни са 100% оптимизирани?

Един от най-лесните варианти да направим това, е чрез софтуерната програма Adobe Photoshop.

Стъпките са следните:

 1. Отваряме изображението с програмата Adobe Photoshop.
 2. От горната лента с менюта избираме File > File info…
 3. Отваря ни се допълнителен прозорец с необходимите полета (Document title (заглавие), Author (това поле се попълва, ако изображението е авторско), Description (описание за изображението), Keywords (ключови думи).

След като попълним необходимите полета запаметяваме информацията с бутона „OK“.

Компресиране на изображения

Една от най-важните стъпки, която трябва да се направи, особено при електронните магазини е добрата компресация на изображенията. Съществуват много методи за изпълнението на тази стъпка, чрез плъгини или софтуери.

За да бъде качествена оптимизацията е хубаво изображението да бъде компресирано възможно най-много още преди качването си на сайта.

За тази цел ще използваме онтово Adobe Photoshop.

 1. Отваряме изображението с програмата Adobe Photoshop.
 2. От горната лента с менюта избираме File > Export > Save for Web (Legacy)
 3. Отваря ни се допълнителен прозорец със следните опции:
  1. Preset(тип файл): PNG, JPEG High. Това са двата основни формата, които е препоръчително да използваме. Когато изображението няма фон може да се използва PNG формат, защото е сравнително по-лек.
  2. Quality: не трябва да е по-малко от 60, тъй като качеството на самата снимка прекалено много се смазва.

Това са двете основни опции, на които трябва да обърнем внимание!

След като приключим с настройките избираме бутона „Save“ и запаметяваме изображението.