KPI цели в дигиталния маркетинг

kpi-concepts-note-business-finance-concept

Излишно е да казвам, че всяка ефективна дигитална маркетингова кампания започва с определянето на правилния дигитален маркетингов план, който на свой ред започва с ясна дигитална маркетингова цел.

Дигиталната маркетингова цел, която решавате за вашата дигитална маркетингова кампания, трябва да бъде SMART (специфична, измерима, постижима, подходяща и навременна). Трябва първо да помислите как те ще се съгласуват интелигентно с общите ви бизнес цели и ключовите ви показатели за ефективност (KPI).

Следващата и жизненоважна стъпка след дефинирането на целта на вашата кампания е да започнете да проектирате някои номинални KPI цели, как ще измервате успеха на плана си и кои дигитални маркетингови показатели ще използвате, за да наблюдавате успеха си.

Ето защо предоставяме това ръководство, което съдържа три основни части:

Общите цели или задачи за всяка маркетингова кампания в дигитален маркетинг или социални медии, най-използваните показатели за дигитален маркетинг, които трябва да използвате, за да измерите ефективността на вашите дигитални кампании и да гарантирате, че вашите усилия създават реално въздействие върху крайния резултат. Най-добрите инструменти за измерване на успеха на вашите KPI за дигитален маркетинг.