Data Studio мигрира вашите файлове

webtik_data-studio

От първоначалното си издание Data Studio, което използва Google Диск за съхраняване и споделяне на отчети, източници на данни и проучвания. С новото подобрение на Google Data Studio, има възможност потребителите да го използват без Диск. . Google ще мигрира всички файлове на Data Studio далеч от Диск.
Не е необходимо да се предприема каквото й да е действие.
Ще можем да продължим да използваме Data Studio по същия начин, както днес, със същите функции за споделяне и сътрудничество в реално време, с които сте свикнали.
• За потребители, които не са G Suite, вашите съществуващи файлове на Data Studio ще бъдат мигрирани през следващите няколко седмици. Всеки, който в момента имат достъп до създадени от нас отчети или източници на данни, ще продължат да имат достъп.
• За потребители на G Suite вашите файлове на Data Studio все още няма да бъдат мигрирани. Ние от WEBTIK.BG ще получим допълнителни инструкции от Google, как да мигрираме потребителите на G Suite.

След приключване на миграцията, създадените файловете в Data Studio, вече няма да бъдат достъпни чрез Google Диск. Тази промяна ще улесни подобренията на продукта, като по-доброто търсене, опростен процес за свързване с данни и подобрени възможности за администриране и управление на файлове. Ако сте използвали Диск за организиране на отчетите си на Studio, скоро ще можете да го направите директно в Data Studio.
Google за да осигури безпроблемна миграция, опростява и начина, по който източниците на данни работят с идентификационните данни (ИД). Когато създадем източник на данни с идентификационни данни на Собственика, този източник на данни ще може да ги извлече, използвайки ИД.
Google дава възможност за оттегляне на ИД от създадени източници на данни. Може да се оттеглят идентификационните данни от отделен източник или можете да се отменят идентификационни данни от всички източници на данни.

Ако при използване на Диск за организиране на отчетите, скоро ще можем да го направим директно в Data Studio.
За да осигури безпроблемна миграция, Google опростява и начина, по който източниците на данни работят с идентификационните данни. Когато създадем източник на данни с ИД на Собственика, този източник на данни, ще може да ги извлече, използвайки ИД, до когато не изберете друг начин.
Google добавя възможност за оттегляне на ИД от създадени от нас източници на данни, ако вече не искате тези източници на данни да използват вашият ИД. Може да оттеглим идентификационни данни от отделен източник на данни или може да отменим ИД от всички източници на данни, до които вече нямаме достъп.

Източник: The Google Data Studio Team